top of page
Yellowtail_Sebastian.jpeg

Vårt mål

Dessa är spännande tider för företag och kunder tillika - aldrig förut har det varit så här enkelt att få en ny produkt lanserad på marknaden. Detta betyder att affärsmän och -kvinnor startar nya företag och lanserar nya produkter nästan lika snabbt som idén dyker upp i deras huvuden, och kunderna erbjuds en aldrig sinande ström av apparater att välja mellan medan de navigerar sig fram på nätet. Som en potentiellt sett ny kund är varje besök du gör på sociala medier idag en upplevelse av att bli bombarderad med billiga reklamer från virtuella återförsäljare och så kallade dropship-företag som alla hoppas håva in dig och tjäna en snabb peng när du skrollar förbi.

Det här presenterar oss också med ett problem - Hur kan du, med din legitima affärsverksamhet, stå ut från mängderna av billiga och massproducerade varor, vars loggor fortfarande knappt hunnit torka på produkternas ytor? Du har troligtvis redan en aning, men det är här Yellowtail kommer in i bilden. Vi hjälper dig gå i helt motsatt riktning.

 

Istället för att skicka ut en snabbt tillverkad produkt där du har knapp om ens någon kontroll över slutresultatet, föreställ dig att du tar dig tiden som behövs och tillverkar din produkt precis enligt dina önskemål. Istället för att köpa en färdigutvecklad produkt och klistra din logga på den, föreställ dig att du utvecklar något som passar dina kunders behov till punkt och pricka. Istället för att sälja ett impulsköp, föreställ dig att du skapar något som dina kunder kommer uppskatta och känna var ett härligt köp.

Vi finns här för att skapa meningsfulla produkter som tjänar ett syfte, och vi vet att du är på samma sida (annars hade du inte tagit dig såhär långt).

Professionell lekfullhet

Lekfullhet är en nyckelbit för att nå nya nivåer av kreativitet inom industridesign. Genom att låta lekfullhet ta del i designprocessen och samtidigt blanda in en professionell respekt gentemot yrket har vi nått väldigt innovativa lösningar i våra kunders produkter. Lösningar som annars aldrig hade sett dagsljuset.

Lättillgänglighet

En av våra viktigaste värderingar är att alltid vara lättillgängliga. Det kan kännas skrämmande att ta steget in på resan mot att skapa en ny produkt. Yellowtails mål är att lyfta en del av den stressen från dina axlar, inte tillföra till den. Vi önskar förmedla till våra kunder att där inte finns några "dumma frågor", och förhoppningsvis kan vi få varje kontakt med oss att kännas avslappnad och hjälpsam.

Öppenhet

För att skapa meningsfulla förhållanden företag emellan tror vi att öppenhet är absolut nödvändig. Av den här orsaken är vi från första början tydliga med att Yellowtail är en byrå som värderar nära kundkontakt. Vi håller dig gladeligen uppdaterad med vad vi arbetar på och hur ditt projekt tar sig framåt, och som kund är du alltid välkommen att ställa oss vilken fråga som helst.

Våra värderingar

bottom of page